34/356-28-27 sekretariat@biblioteka.lubliniec.pl ul. Sportowa 3, Lubliniec
A-
A
A+

Historia


Oficjalne powołanie do istnienia powszechnej biblioteki, mającej służyć mieszkańcom Lublińca nastąpiło z dniem 3 maja 1946 roku decyzją Inspektoratu Oświaty. Jednak, już wcześniej miasto posiadało zalążki zorganizowanej struktury. Na konwencie dekanalnym dnia 10 kwietnia 1808 roku postanowiono przekazać miastu 300 woluminów z księgozbioru Józefa Michała Potempy – lublinieckiego proboszcza i dziekana, celem utworzenia biblioteki powiatowej, która zgodnie z opracowanym statutem miała charakter instytucji użyteczności publicznej. Przed I wojną światową w pobliskich wsiach istniały już biblioteki ludowe mające w swoich zasobach przeciętnie po kilkadziesiąt książek.
 
Po długim okresie walki z germanizacją na ziemi lublinieckiej zaczęły powstawać biblioteki Towarzystwa Czytelń Ludowych. W 1925 roku biblioteka w Lublińcu, mieszcząca się w salce domu parafialnego, liczyła już ponad 1000 woluminów. Wszelkich prac związanych z konserwacją, gromadzeniem i wymianą książek dokonywano w prywatnym domu pana Liberskiego – właściciela księgarni. Działalność Towarzystwa Czytelń Ludowych przerwały lata II wojny światowej. Pierwszy okres po wyzwoleniu to praca nad zbiórką książek, którą zorganizował Inspektorat Oświaty z pomocą młodzieży gimnazjalnej i harcerskiej. Na tej podstawie Inspektorat otworzył w 1946 roku Bibliotekę Powiatową liczącą ponad 1300 woluminów, a jej pracą kierowali Franciszek Luter i Jan Pałasz. Rok później kierownictwo biblioteki objęła Bernadeta Kostecka. W tym czasie liczba książek wzrosła do 3.200 woluminów, rozpoczęto też prace nad opracowaniem księgozbioru i reorganizacją bibliotek w terenie. Rok 1948 był przełomowy w historii Biblioteki Powiatowej, powiększono lokal do 3-izbowego pomieszczenia, wydzielono 700 książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i urządzono tam dla niej wypożyczalnię z czytelnią.
 
W 1955 r. nastąpiło połączenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublińcu, zlokalizowanej w pomieszczeniach Powiatowego Domu Kultury (w którym obecnie mieści się Państwowa Szkoła Muzyczna). Na parterze była wypożyczalnia składająca się z dwóch pomieszczeń, w której udostępniany księgozbiór liczył 6 300 tomów, a na piętrze 5-izbowe pomieszczenie o powierzchni 115 m2. W skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki wchodziły wówczas 3 biblioteki miejskie w Dobrodzieniu, Woźnikach i Kaletach, 13 gminnych zwanych ówcześnie gromadzkimi oraz 52 punkty biblioteczne. W 1957 roku decyzją Ministra Kultury i Sztuki bibliotece nadano imię Józefa Lompy, wybitnego działacza śląskiego, autora wielu książek, wielkiego patrioty i opiekuna bibliotek. Lata 50-te ubiegłego wieku to okres dynamicznego rozwoju sieci bibliotecznej w całym powiecie lublinieckim. Na wiele lat w historię placówki wpisała się Helena Pyka, która kierowała biblioteką przez ćwierć wieku w latach 1956-1981. W 1963 r. siedzibę biblioteki przeniesiono do nowo wybudowanego Powiatowego Domu Kultury. W tamtym czasie księgozbór liczył już 25 000 woluminów i zapisano ponad 1400 korzystających. W 1975 r. po wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego kraju Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną przekształcono w Miejską Bibliotekę Publiczną pełniącą funkcę rejonowej dla 22 placówek bibliotecznych w byłym powiecie lublinieckim. Z uwagi na fakt, iż zbiory biblioteczne szybko się powiększały, zaczęto szukać nowej lokalizacji dla biblioteki. W 1988 r. Bank Spółdzielczy w Lublińcu przekazał część obiektu przy ul. Konrada Mańki 10 na rzecz miasta z przeznaczeniem na bibliotekę. Uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej nastąpiło 12 października 1992 r. Działalność biblioteki w tej lokalizacji trwała do 28 lutego 2019 r. W 1994 r. zakupiono program biblioteczny SOWA i lubliniecka biblioteka była pierwszą w województwie - po wojewódzkiej Bibliotece w Częstochowie, która przystąpiła do komputeryzacji. Od 1 lutego 1996 r. biblioteka podjęła się prowadzenia działalności gospodarczej, otwierając w podwojach swojego budynku - księgarnię. Dochody uzyskane tą drogą były przeznaczone na własną działalność statutową.
 
Kolejnym krokiem milowym w historii biblioteki było podpisanie porozumienia w dniu 14 maja 2007 r. pomiędzy władzami miasta i powiatu w sprawie powierzenia Miastu Lubliniec zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej. Do podstawowych zmian zaliczyć należy przede wszystkim rozszerzenie celów i zadań biblioteki o zadania z zakresu biblioteki powiatowej, a także zmianę nazwy biblioteki z Miejskiej na Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lublińcu. W latach 2003-2006 biblioteka była administratorem sali wystawienniczej, mieszczącej się w budynku przy ul. Sokoła, dzięki czemu, oprócz działalności podstawowej, mogła organizować przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i promocyjne. W sali wystawienniczej odbyło się w tym czasie wiele lekcji historyczno-regionalnych, wernisaży, imprez kulturalnych oraz wystaw (m.in. Czesława Tyrola „Hubertus 2004", Wiesława Dryndy i Joanny Winkler „Z życia wzięte", Romualda Cichosa „Takie sobie góry...", a także prace uczestników zajęć terapeutycznych Domu Pomocy Społecznej). Liczne wydarzenia kulturalne pokazały, jak ważne w działalności naszej instytucji są warunki lokalowe oraz odpowiednia przestrzeń. W związku z tym w 2009 r. to właśnie Bibliotece władze miasta zdecydowały się powierzyć odrestaurowane pomieszczenia w zabytkowej kamienicy Courantów. W pomieszczeniach tych funkcjonuje Muzeum „Pro Memeoria Edith Stein”, poświęcone patronce Lublińca Edycie Stein – św. Teresie Benedykcie od Krzyża, które uchwałą z dnia 23 czerwca 2009 r. zostało włączone w struktury Biblioteki jako jeden z działów. Dzięki temu, MPBP z jednej strony sprawuje rolę gospodarza i zapewnia obsługę obiektu, z drugiej zaś instytucja, zyskała salę wielofunkcyjną, gdzie odbywają się liczne imprezy kulturalne. Nowy rozdział w historii biblioteki rozpoczął się w dniu 06.05.2016 r. z chwilą ogłoszenia przetargu na budowę nowego budynku biblioteki. Projekt przygotowała pracownia H2 Architekci z Warszawy na czele z p. Markiem Happachem, natomiast budowy podjęło się konsorcjum firm PHU Import Eksport Kromar i PHU MAR BUD Joanna Gawlik. Prace rozpoczęły się jesienią 2016 r., a zakończyły pod koniec 2018 roku. Wielkie pakowanie i przeprowadzka księgozbioru rozpoczęły się 1 marca 2019 r. Dnia 13 czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie LUBITEKI – nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki w Lublińcu. W obiekcie mieści się dział literatury pięknej i popularnonaukowej, oddział dla dzieci, czytelnia prasy, pracownia komputerowa z salką do gier, sala konferencyjna i administracja. Liczne wydarzenia kulturalne i edukacyjne oraz wzrost czytelnictwa w pierwszych miesiącach działalności w nowym budynku potwierdziły, że biblioteka stała się prawdziwym centrum życia społecznego miasta i powiatu oraz odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności w dziedzinie edukacji, kultury i informacji.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×