34/356-28-27 sekretariat@biblioteka.lubliniec.pl ul. Sportowa 3, Lubliniec
A-
A
A+

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Lompy w Lublińcu (ul. Sportowa 3) oferuje czytelnikom z niepełnosprawnościami specjalnie dostosowane usługi, które zwiększają komfort korzystania z zasobów biblioteki. 
W ofercie znajdują się:
    • książki z dużą czcionką – książki ze specjalną czcionką, składem i kontrastem, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie osobom słabowidzącym;
    • audiobooki – książki mówione, przeznaczone do słuchania, zarejestrowane w formacie mp3;
    • czytaki – urządzenia posiadające funkcje odtwarzania książek mówionych przystosowanych do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących;
    • dostęp do cyfrowego katalogu książek mówionych dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”.
 
 
Strona internetowa
 
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Lompy w Lublińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (www.biblioteka.lubliniec.pl) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu.
Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
    • multimedia (zdjęcia i grafiki) umieszczone na stronie nie są stosownie opisane;
    • niedostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
    • formularze przesyłania danych nie mają odpowiednich opisów;
    • brak utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji;
    • w serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki – ostrzeżenie użytkownika o ich otwarciu w zależności od ustawień przeglądarki;
    • niedostosowane opisy linków do obrazów. 
Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.
 
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
    • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych;
    • nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków;
    • istnieje możliwość zmiany wielkości liter dla szablonu strony;
    • istnieje możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery);
    • staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Oświadczenie sporządzono dnia:
 
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 
    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Lubosz
    • E-mail: instruktor@biblioteka.lubliniec.pl
    • Telefon:34 356 28 27
 

Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 
Żądanie musi zawierać:
    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Organizatora pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
    • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Lublińca
    • Adres: 42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 5
    • E-mail: um@lubliniec.pl
    • Telefon: 34 353 01 00
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 

Dostępność architektoniczna

 
    • Budynek siedziby głównej Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu mieści się przy ul. Sportowej 3
    • do budynku prowadzi jedno wejście usytuowane od strony ul. Sportowej znajdujące się na poziomie 0. 
    • Budynek jest częściowo dwupiętrowy,  na pierwsze piętro prowadzą 3 klatki schodowe i winda, na drugie piętro jedna klatka schodowa i winda;
    • schody nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych, natomiast w windzie jest zapowiedź informująca o położeniu windy oraz przyciski oznaczone alfabetem Braila;  
    • dla osób na wózkach dostępne są wszystkie kondygnacje; 
    • lada główna w informatorium oraz na I piętrze posiada boczną dostawkę dostępną dla osób poruszających się na wózkach, lada w Oddziale dziecięcym jest na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózkach;
    • sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze w części administracyjnej, po wyjściu z windy lub klatki schodowej obok windy w lewo i na wprost;
    • toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich poziomach (na parterze w Oddziale dziecięcym, na piętrze w części administracyjnej na II piętrze obok Sali konferencyjnej;
    • Sala konferencyjna znajduje się na II piętrze, na prawo od windy i nie ma wewnątrz barier architektonicznych;
    •  na parkingu przy Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu, znajdującym się przy ulicy Sportowej  w bezpośrednim sąsiedztwie budynku – są wyznaczone dwa miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością oraz kolejne dwa wzdłuż budynku od strony drogi pożarowej;
    • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
    • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
    • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
    • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.
 
Oddział Dziecięcy 
ul. Sportowa 3
42-700 Lubliniec
Placówka znajduje się na parterze. Do Oddziału Dziecięcego nie ma odrębnego wejścia, tylko jedno główne. Wejście do budynku oraz do Oddziału dziecięcego jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Placówka posiada toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz przewijak dla rodziców z małymi dziećmi.
 
Filia nr 3
ul. Powstańców Śląskich 48
42-700 Lubliniec
Filia znajduje się na piętrze budynku. Wejście do placówki dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, natomiast wewnątrz budynku są tylko schody prowadzące do placówki bibliotecznej. Brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 
Muzeum Pro Memoria Edith Stein
ul. E. Stein 2
42-700 Lubliniec
Pomieszczenia muzealne z ekspozycją poświęconą patronce miasta Lublińca – św. Teresie Benedykcie od Krzyża – Edycie Stein, znajdują się na piętrze budynku, który nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 
 
Aplikacje mobilne
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada aplikacji mobilnych

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×