34/356-28-27 sekretariat@biblioteka.lubliniec.pl ul. Sportowa 3, Lubliniec
A-
A
A+

Projekty


 

LUBITEKA ROZPOCZYNA NOWY ROK Z SUKCESEM GRANTOWYM!!

 
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Lompy w Lublińcu znalazła się wśród 30 organizacji z całego kraju, które zwyciężyły w IV edycji konkursu grantowego „Skrzydła dla Mamy” organizowanego przez Fundacja BGK. W ramach projektu Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 000 zł na realizację projektu „MAMA NA SWOIM! MAMA NA ETACIE!” kierowanego do Pań przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub pozostających bez pracy ze względu na opiekę nad dziećmi.
Ważnym celem działań naszego projektu jest wsparcie Mam i inspirowanie ich do zmian – do aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy oraz zadbania o dobrostan psychiczny i fizyczny. Przygotowane szkolenia i warsztaty mają wymiar holistyczny i są odpowiedzią na różne potrzeby Mam. Pomogą im w rozwoju osobistym, odkryciu swoich mocnych stron, pasji i talentów. Wyposażą w nowe kompetencje, umiejętności i wiedzę uniwersalną, które będą mogły w przyszłości wykorzystać w wielu branżach i na różnych stanowiskach. Dodają im pewności siebie, poprawią samoocenę i zwiększą poczucie własnej wartości.
W ramach projektu uczestniczki będą miały okazję wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów, szkoleń, zajęć m.in.: warsztatach kroju i szycia, spotkaniach z doradcą zawodowym, psychologiem oraz z dietetykiem, szkoleniach z mediów społecznościowych z konsultacjami indywidualnymi, warsztatach grafiki i tworzenia stron www, warsztatach mody i makijażu, warsztatach artystycznych, fotowarsztatach z sesją zdjęciową, warsztatach z autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz w zajęciach jogi.
„Skrzydła dla Mamy” to program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie Mam pozostających bez pracy ze względu na opiekę nad dziećmi. Celem programu jest umożliwienie młodym Mamom nie tylko podwyższenia swoich kompetencji zawodowych, i tym samym podjęcia na nowo pracy, ale również pomóc w odkryciu talentów, z których być może wcześniej same nie zdawały sobie sprawy.

 

 

„HARCERZ LUBLIŃCA DROGĄ HISTORYCZNEJ SZKOŁY PRZETRWANIA CHORĄGWI HUFCA”

Dobrych wiadomości ciąg dalszy!!
Spieszymy z informacją o wygranej naszej Biblioteki w kolejnym projekcie, tym razem w ramach programu: Kultura – Interwencje. Edycja 2023. Na realizację zadania pt. „Harcerz Lublińca drogą historycznej szkoły przetrwania Chorągwi Hufca” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 34.300 zł. Tematem wiodącym projektu jest historia 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty oraz naszego lublinieckiego Hufca, który w tym roku obchodzi swój okrągły jubileusz 100-lecia istnienia. Będzie to doskonała okazja do ukazania w nowoczesny i atrakcyjny sposób tematyki historycznej. Nie zabraknie zajęć aktywizujących uczestników w postaci szkoły przetrwania, wystawy, zajęć warsztatowych m.in. tworzenia komiksów oraz gry miejskiej uwzględniającej miejsca związane z 74 GPP oraz Hufcem. Survival w bibliotece i okolicy już wkrótce! Serdecznie zapraszamy.
 
"Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura-Interwencje. Edycja 2023"

 

KOLEJNY SUKCES NASZEJ BIBLIOTEKI

Będzie się działo w Lubitece! Z wielką radością dzielimy się z Wami informacją o realizacji zadania „Folk na Tak! Różnorodność kulturowa Śląska” z programu EtnoPolska 2023 realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 47.000zł.

Od czerwca do października b.r. - w formie zajęć edukacyjnych oraz warsztatów językowych, artystycznych, muzycznych i historycznych - chcemy przybliżyć twórczość przeszłych pokoleń i podkreślić ich wpływ na naszą tożsamość, a także pobudzić do działań inspirowanych tradycją ludową i zachęcić do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym regionu. Szczególne miejsce w naszych działaniach będzie miał dorobek, obchodzącego w tym roku jubileusz 75-lecia istnienia, Zespołu Pieśni i Tańca HALKA. Będzie to okazja do pokazania folkloru – zwłaszcza dzieciom i młodzieży, jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu, a być może zachęci do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu naszego lokalnego folkloru, chociażby przez członkostwo w odradzającym się ZPiT HALKA.smiley

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023"

 


OTRZYMALIŚMY GRANT MEET AND CODE!

Z przyjemnością informujemy, że po raz trzeci Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Lompy w Lublińcu wspólnie ze Stowarzyszeniem "Złote Lata"
 i z Panią Iwoną Ślezioną Plawgo otrzymała grant Meet and Code 2021 w wysokości 1896,00 zł (400 euro ). Dzieci wraz z rodzicami w Europejskim Tygodniu Kodowania będą zdobywać nowe umiejętności cyfrowe podczas naszego wydarzenia "Zakodowany piknik dla dzieci (4-10 lat) i ich rodziców", który odbędzie się w Lubitece 22 października 2022r. (sobota) w godzinach od 14.00 do 17.00.
Organizatorami inicjatywy Meet and Code są firma SAP4Good, organizacja Haus des Stiftens gGmbH oraz krajowi partnerzy sieci TechSoop Polska i TechSoup Europe .Inicjatywa Meet and Code ma na celu wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat technologii oraz programowania. Zorganizowane wydarzenia pokażą młodym ludziom, jak dobrą zabawą może być programowanie oraz jak za pomocą kodowania realizować swoje pomysły. Uczestnicy wydarzeń poznają działanie technologii oraz wpływ IT na ich codzienne życie, a odkrywanie szerokiego wachlarza rozwiązań technologicznych, tematów związanych z cyfryzacją oraz kreatywnego kodowania ma motywować i zachęcać do rozwijania kompetencji cyfrowych.
 
 
 
GRANT "JAK IGNACY ŁUKASIEWICZ ZASTAŁ POLSKĘ W CIEMNOŚCI POTRZASKU,
A ZOSTAWIŁ W NAFTY BLASKU"

 

Dzielimy się wspaniałą informacją: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza nagrodziła zgłoszony przez nas do programu Rozgrzewamy Polskie Serca projekt zatytułowany "JAK IGNACY ŁUKASIEWICZ ZASTAŁ POLSKĘ W CIEMNOŚCI POTRZASKU, A ZOSTAWIŁ W NAFTY BLASKU" przyznając nam dofinansowanie w wysokości 31 460,00 zł. Jesteśmy bardzo dumni, że nasza inicjatywa została dostrzeżona i doceniona. Już niebawem będziemy go realizować. Przed nami wiele wspólnych inicjatyw przywracających pamięć o pionierze przemysłu naftowego. Działania projektowe są skierowane do wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
 
 
 
LUBITEKA Z KOLEJNYM WYGRANYM GRANTEM W RAMCH "NA DOBRY POCZĄTEK"
 
 
HURA!! HURA!! Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Lompy w Lublińcu znalazła się wśród 30 szczęśliwych zwycięzców, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 14 930,00 zł z Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego na projekt Zaprogramuj Bibliotekę w ramach XIV edycji programu „Na Dobry Początek”.
Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym oraz wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z gmin liczących nie więcej niż 25 tys. mieszkańców.
Nasz projekt Zaprogramuj Bibliotekę realizowany będzie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku i skierowany jest do dzieci w wieku 3-9 lat. Główny cel projektu to wprowadzenie najmłodszych i ich rodziców w świat kodowania, jako nowoczesnej formy edukacji, z jednoczesnym zadbaniem o ich potrzeby emocjonalne, wprowadzając ich w mindfulness - uważność w relacjach (uważni rodzice - uważne dziecko). W projekcie oferujemy również szkolenia dla nauczycieli z metodyki nauczania programowania, kodowania oraz uważności.
Dodamy również, że nasza biblioteka jest jedną z czterech organizacji z województwa śląskiego, która znalazła się na liście zwycięzców. Pełną listę zwycięzców można znaleźć na stronie Fundacji BGK pod linkiem:https: //www.fundacja.bgk.pl/wp-content/uploads/2021/09/wyniki-NDP.pdf
 
 
 
GRANT DLA LUBITEKI W RAMACH PROGRAMU „MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”

Z wielką radością informujemy, że w ramach IV edycji programu „Moje miejsce na Ziemi” Zarząd Fundacji ORLEN zadecydował o przyznaniu Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu grantu w wysokości 20 000 zł na realizację projektu „LUBI MI SIĘ TU HISTORIĘ POZNAWAĆ”.

Głównym celem naszego projektu jest budowanie lokalnego patriotyzmu i poszerzanie wiedzy o historii Lublińca. Przed nami uroczystości związane z obchodami 750-lecia powstania Lublińca i chcielibyśmy poprzez działania przybliżające społeczności dzieje miasta, obudzić poczucie wspólnoty, nadać obchodom właściwą rangę, wypromować historię i zachęcić do jej aktywnego celebrowania. Nasz projekt odpowiada na potrzeby zgłaszane przez lublińczan w związku ze zbliżającą się rocznicą założenia miasta. Chcemy poprowadzić odbiorców meandrami losów śląskiego miasta i zwiększyć świadomość mieszkańców regionu na temat wydarzeń i postaci zapisanych na kartach historii Ziemi Lublinieckiej poprzez: historyczne i kreatywne warsztaty, zajęcia z programowania, wystawy o dziejach Lublińca w wersji dla dzieci i dorosłych, prelekcje z uwzględnieniem tematyki ekologicznej i wiele innych innowacyjnych działań.
6 października 2021r. w Muzeum Śląskim w Katowicach, odbyła się uroczysta finałowa gala wręczenia grantów dla społeczności lokalnych w ramach programu "Moje miejsce na Ziemi". Najwyższą ocenę otrzymały te inicjatywy, które przyczynią się do pozytywnych zmian w swoim otoczeniu, zaangażują mieszkańców oraz wyróżniały się oryginalnością projektu. Jest to największy program grantowy Fundacji ORLEN, którego beneficjentami mogą być stowarzyszenia, instytucje kultury i sportu, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje z całej Polski. Fundacja zachęca do udziału w nim każdego, kto troszczy się o środowisko, w którym mieszka i ma pomysł jak je rozwijać. Cieszymy się niezmiernie, że to właśnie nasz pomysł znalazł się wśród najwyżej ocenionych i już teraz zapraszamy do udziału!
 
 
GRANT DLA BIBLIOTEKI W RAMACH PROGRAMU „PATRIOTYZM JUTRA 2020” 
 
„Historyczna Akademia Pana Lompy” - to projekt na którego realizację, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Lompy w Lublińcu otrzymała dotację w wysokości 23 000 złotych w ramach konkursu Patriotyzm Jutra 2020 organizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Ideą przewodnią projektu jest zapoznanie mieszkańców z zapomnianą historią Józefa Lompy, upamiętnienie losów nauczyciela ludu i promocja dzieł „Pierwszego Śląskiego Autora”. Pokazaniu wielości talentów i ról społecznych tytułowego bohatera, którego działania motywowane były propagowaniem polskości na Górnym Śląsku w XIX wieku. Ukazaniu go, jako człowieka wielowymiarowego: działacza, poety, tłumacza, publicysty, prozaika, społecznika, pioniera oświaty ludowej oraz etnografii na Śląsku.
Realizacja projektu ma służyć przywróceniu pamięci o patronie naszej biblioteki Józefie Lompie oraz uwrażliwienie dzieci, młodzieży oraz dorosłych na jego dorobek kulturowy i patriotyczny po przez działania edukacyjne i artystyczne.
„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program granatowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Głównym celem jest ukazanie historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący.
 
 

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK

Miejsko-Powatowa Biblioteka Publiczna im. J. Lompy w Lublińcu bierze udział w  projekcie „Mała książka – wielki człowiek”. W całym kraju weźmie w nim udział ponad 5200 bibliotek.

Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.

Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko to za darmo!

Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych doświadczeń w dzieciństwie były pierwsze wizyty w bibliotece, dlatego przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla najmłodszych miłośników książek i ich rodziców w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.

W wyprawce dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: www-wielki-czlowiek.pl

Materiały prasowe do pobrania: wielki-czlowiek.pl/dla-mediow/

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×